اخبار فلزات: مجموع کاتد از کنسانتره و کاتد SX-EW در چهارماهه نخست سال 2018، رشد 0/5درصدی داشت، درحالی‌که تولید جهانی کاتد از قراضه، افزایش 7درصدی را به ثبت رساند.

افزایش 20درصدی قیمت فلز سرخ تا 2020

ارسال یک پیام

  Mail is not sent.   Your email has been sent.